935 143 979 info@ofem.es

Muntaner, 303

  • Sanejat de les peces de pedra artificial del cantell i sostre dels balcons, realitzant un picat selectiu de les zones que es trobaven sense adherència, deteriorades o fisurades, fins a arribar a la base d’obra.
  • Tractament inhibidor de la corrosió dels elements metàl·lics de suport de la cornisa i la barana que quedaven al descobert, mitjançant ciment de resines modificades de tres components (SIKA Top 110 EPOCEM).
  • Reconstrucció de les zones sanejades amb morters sense retracció tipus SIKA Monotop 612.