935 143 979 info@ofem.es

Serveis

Feu la vostra consulta sense compromís a través del formulari de contacte
Rehabilitació de façanes i patis

08

OFEM posa a la seva disposició una plantilla de professionals amb gran experiència en rehabilitació de façanes i patis, seleccionant l’equip adequat per a cada situació: pintura, paleteria, treballs verticals.

Utilitzem sempre els materials i metodologies de rehabilitació més actuals. Si la façana necessita una actuació urgent no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres: Sanejarem i protegirem la façana i es farà una diagnosi , pressupostant la solució més adient.

Restauració de monuments

07

L’objectiu bàsic d’una bona restauració és la conservació i recuperació d’edificis històrics donant solució a les més variades patologies aplicant tècniques i materials de màxima qualitat.

Treballs verticals

06

Els treballs verticals permeten accedir ràpidament i amb uns temps mínims de muntatge, abaratint costos i minimitzant les molèsties als veïns.

Són especialment indicats per a la rehabilitació de façanes i patis: Treballs d’impermeabilització i pintura, reparació de cantells de balcons i arrebossats, segellat de juntes i fusteries i col·locació de baixants i sortides de fums.

Escales i vestíbuls

05

Les escales i els vestíbuls són elements determinants i complexos en termes estètics, on caldrà disposar d’especialistes en estucats, fustes, serrallers, marmolistes i guixaires avesats a enfrontar-se i donar solucions a tot tipus de reptes.

Instal·lacions d'aigua i gas

La reforma d’instal·lacions comunitàries de gas, aigua i electricitat requereix la col·laboració amb empreses d’instal·lació de reconeguda serietat i prestigi i una gran coordinació dels treballs per evitar molèsties i talls en el subministrament.

Ascensors

04

Hem instal·lat diversos ascensors en edificis de molt diferents anys de construcció per tal d’adaptar-los a les noves necessitats de les Comunitats i a la normativa d’accessibilitat vigent. Les estructures i acabats també han estat diversos, abarcant des de l’ascensor panoràmic amb parets de vidre fins als confinats dins d’una caixa opaca de xapa metàl·lica.

La instal·lació de l’ascensor també implica altres treballs auxiliars com reforços estructurals, modificació d’escala, revestiments, rampes i altres instal·lacions, que també realitzem amb la màxima cura i professionalitat.

Reparacions estructurals

03

Per a treballar sobre una estructura cal una feina minuciosa a mans dels tècnics especialistes. Sovint, les estructures són les responsables de les pèrdues de solidesa i resistència dels edificis, i cal la substitució o reforçament d’aquesta, realitzant primer uns estintolaments preventius i després una substitució d’un o diversos elements del sistema.

Utilitzem diferents sistemes de reforçament de forjats mitjançant bigues extensibles tipus HERMS, MECANOVIGA,NOUBAU o COINTECS.

Substitució de baixants

02

A OFEM posem a la seva disposició operaris per a la reparació o substitució de baixants de PVC o fibrociment.

Aquests operaris tenen l’homologació per a retirar el fibrociment i estan capacitats en tècniques de treballs verticals per tal d’accedir a totes les zones dels patis.

Inspeccions tècniques d'edificis

Realitzem les ITEs donant un servei integral d’inspecció, reparació i certificat.

Si al seu edifici es fan reparacions, la ITE serà gratuïta.

Impermeabilització de cobertes

01

Disposem d’especialistes en impermeabilització de terrats i teulades.

Realitzem substitució de teules, impermeabilitzacions asfàltiques, construcció de cobertes alleugerides amb arlita, impermeabilització amb pintures de cautxú i morters. Donem solució a filtracions puntuals d’aigua.

Oficina tècnica

planol

Disposem d´un equip de tècnics col·legiats que l´informaran de les patologies que observin en els dels edificis i valoraran les actuacions més adequades per solvatar-les.

Donem suport al tècnic de la Comunitat de Propietaris valorant i aportant diferents solucions tècniques i prioritzant sempre les més econòmiques.