935 143 979 info@ofem.es

Mare de Deu de Montserrat, 261

  • Reparació de motllures de la cornisa i impermeabilització de la repisa amb un morter impermeable tipus SIKA Monotop aplicat en capa fina.
  • Hidrofugat de paraments i ampit de la barana del terrat.