935 143 979 info@ofem.es

Tamarit, 110-112

  • Sanejament i reparació de cornises i balcons utilitzant morters sense retracció de la casa SIKA.
  • Impermeabilització de cornises i balcons amb revestiment impermeable tipus Sikafloor
  • Pintat de façana amb pintura acrílica de Procolor.