935 143 979 info@ofem.es

Castell de Montjuïc

  • Accés a l’asta mitjançant treballs verticals.
  • Sanejament de la fusta, masillat i protecció de l’asta amb tres mans d’un vernís marí.
  • Col·locació de parallamps.