935 143 979 info@ofem.es

Aribau, 82

  • Rehabilitació de paraments d’espais comuns, escala i instal·lació d’ascensor.
  • Refet d’estucat de calç a les zones comunes, escala i patis de llums.
  • Pintat de les superfícies dels paraments, pintat caixa d’ascensor, sòcol i baranes d’escala.