935 143 979 info@ofem.es

Sepúlveda, 157

  • Sanejament i pintura dels paraments de l’escala
  • Restauració arrambador.
  • Estucat i pintat amb esmalt de baranes i portes.
  • Al pati de llums es reparen els paraments, grapat d’esquerdes i pintat de paraments.
  • Subministrament i col·locació d’estructura de suport i tancament del pati amb plaques de policarbonat.