935 143 979 info@ofem.es

Cardenal Vives i Tudó, 40

  • Repicat de la totalitat dels arrebossats de les jàsseres del pati fins a descubrir la biga metal.lica.
  • Imprimació antioxidant de les bigues, aplicación d´una imprimació de adherencia i recuperació de volums amb morters de la casa SIKA.
  • Protecció de les jàsseres amb trencaigües ceràmic.