935 143 979 info@ofem.es

Hotel Avenida Palace

  • Revisió de les cornises superiors i reposició de les rajoles trencades o caigudes.
  • Repicat de les zones en mal estat de les cornises.
  • Tractament inhibidor de la corrosió.
  • Reconstrucció de les zones sanejades amb morter de reparació sense retracció tipus Sika.
  • Impermeabilització de la superfície de les dues cornises.
  • Sanejat de la baranes de balustres de la coberta de l’edifici.
  • Impermeabilització de la superfície de les baranes.
  • Repicat de les zones en mal estat dels balcons. Tractament inhibidor de la corrosió i reconstrucció de les zones sanejades amb morter.
  • Impermeabilització de la superfície dels balcons.