935 143 979 info@ofem.es

Horta, 161

  • Reparació de paraments repicant les zones malmeses, posterior aplicació de pintura Sika Top Armatec com imprimació antioxidant i arrebossat amb morter tipus Weber cal.
  • Repicat dels cantells dels balcons esquerdats i aplicació d’un revestiment tipus Sika Top Armatec. Reconstrucció de la zona repicada amb morter reparador.
  • Grapat de les esquerdes.
  • Extracció de dues viseres de rajola situades per sobre de les finestres de l’àtic. Reparació del revestiment i substitució de la visera.
  • Repicat dels ancoratges de les baranes.
  • Pintat de paraments, cantells i sostres dels balcons.