935 143 979 info@ofem.es

Hotel Imperial Tarraco

  • Repicat del revestiment del frontis dels balcons fins arribar al perfil metàl·lic interior.
  • Tractament inhibidor de la corrosió.
  • Reconstrucció de les zones sanejades amb morters sense retracció tipus Sika.