935 143 979 info@ofem.es

Balmes, 228

  • Sanejament i reparació de cornises, balcons, ampits de finestres i balaustrades utilitzant morters sense retracció de la casa SIKA.
  • Impermeabilització de cornises i balcons amb revestiment impermeable tipus Sikafloor.
  • Pintat de façana amb pintura acrílica de Procolor.