935 143 979 info@ofem.es

Bertran, 46-50

  • Desprendre i repicar fins a obra ferma les zones inestables.
  • Revestiment de la zona repicada.
  • Reforç de les zones fissurades amb malla de fibra.
  • Recuperació i reconstrucció dels volums originals amb morter.
  • Pintat de les reparacions realitzades.