935 143 979 info@ofem.es

Balmes, 7

  • Pintat de la façana de l’edifici: Decapat manual i químic.
  • Aplicació d’imprimació adherent apoxi i esmaltat amb dues capes d’esmalt de poliuretà de la casa EPIFANES.