935 143 979 info@ofem.es

Bailen, 37

  • Grapat d’esquerdes amb grapes d’acer inoxidable.
  • Reconstrucció i recuperació dels volums originals amb morter de reparació tipus Sika.
  • Desprendre i repicar fins a obra ferma les zones inestables o degradades.
  • Arrebossat amb morter de calç.