935 143 979 info@ofem.es

Sardenya, 211

  • Accés mitjançant treballs verticals a un pati de llums
  • Aplicació de monocapa en paraments del pati per darrera de conductes de ventil.lació en obra nova per Metro-3.