935 143 979 info@ofem.es

Passatge Domingo, 5

  • Repicat de cantells de forjat , cornises i paraments de la façana posterior.
  • Aplicació d’una imprimació antioxidant a les biguetes i reconstrucció utilitzant morters sense retracció de la casa SIKA.
  • Pintat de les xapes metal.liques de la fusteria i pilars metal.lics amb un esmalt antioxidant tipus Hammerite.
  • Pintat dels paraments amb una pintura tipus Procotex.