935 143 979 info@ofem.es

Pl. Estació de Castelldefels

  • Repicat de cantells i sostres de balcons de la façana principal.
  • Sanejament dels ancoratges de baranes i aplicación d´una imprimació antioxidant.
  • Reconstrucció dels balcons utilitzant morters sense retracció de la casa SIKA.
  • Impermeabilització i enrajolat dels balcons.