935 143 979 info@ofem.es

Palau Nacional

  • Accés mitjançant treballs verticals a la totalitat de la Cúpula central.
  • Estudi general i aixecament fotogràfic de patologies. Repicat de les zones malmeses de les cornises, passivat d’armadures i recuperació de volums amb morters de la casa Keim.
  • Aplicació a les cornises d’un tractament a base d’imprimació consolidant, biocida i veladura de silicat de KEIM.