935 143 979 info@ofem.es

Passeig Marítim, 73-74 (Sitges)

  • Rehabilitació de les 4 façanes de l’edifici unifamiliar aïllat
  • Repicat i cosit de fissures.
  • Refer cornises i motllures de pedra.
  • Substitució de la balaustrada.
  • Aplicació d’estucat de calç.
  • Pintat de les superfícies.